The Age of Pirates The Sea The Age of Pirates The Sea Free Get
9.4

199k+ Ratings

Size

841 MB

Device

APK MOD

Web hack game The Age of Pirates The Sea v1.0 MOD for Android Free

Hack Features


● MENU MOD
● DMG MULTIPLE
● GOD MODE

Game Description
-----Kỹ Năng Đẹp Mắt-----
Mỗi nhân vật có kỹ năng sở trường riêng biệt, hiệu ứng hoành tráng, nổ skill fullscreen.
-----Kỹ Năng Chiến Lược-----
Phối hợp các kỹ năng khác nhau, nắm bắt thời gian sử dụng, hiệu quả khắc chế của từng loại kỹ năng, có thể lấy ít địch nhiều, chế ngự kẻ địch.
-----Nhân Vật Phong Phú-----
Hơn 300+ nhân vật tùy bạn chọn, hãy chiêu mộ những vị hải tặc mạnh nhất cho đội hình của bạn.
-----Cốt Truyện Đa Dạng-----
Nội dung hải tặc với hàng trăm chương truyện từ lúc bắt đầu đến hồi mới nhất, hãy theo chân các hải tặc phiêu lưu khắp đại hải trình và tân thế giới. GO!GO!GO!
FAQ - Read References First How to install non-root MODs (signed APKs) 1- Remove original game
2- Download modded APK (Sign)
3- Install modded APK
4- Enjoy =) How to install root MODs (unsigned APKs) 1- Your device must be rooted.
2- Your device must be full patched. How to? Read: Tutorial in Here
3- Download and install unsigned APK.
Google+ login possible? Yes.
Facebook login possible? Yes.
Specific Game Account login possible (for example: HIVE)? Yes. How to install obb/data On Modded GamesWay 1 (root & no-root):
1- Download OBB files or DATA files and extract files zip
2 - Move OBB Files (con.xxx folder) to Android/OBB folder in your device
- Or move Data files (com.xxx folder) to Android/data folder in your device
3- Download and Install mod APK
5- Enjoy
If ur phone use Android 11. Please read it : https://blackmod.net/threads/25242/HOW TO DISABLE SIGNATURE VERIFICATIONDisable Signature Verification with Lucky Patcher: Read tutorial in here
Disable Signature Verification with Core Patch: Read tutorial in here TIP: Game crash, force close, cannot start. How to fix it?[Android 6.0 or Later] Need enable Permissions. Go to Settings > Manage Applications > Select App > Permissions > Grant PermissionIf game have menu mod. Need enable Appear On Top (Or Allow Floating Windows) Permission HOW TO LOGIN WITH GOOGLE ACCOUNT + FB ACCOUNT Read tutorial in here How to Keep Your Account When U Install NEW MOD ! 1. Find your game packpage name, Use an app on your phone.
- Install Package Name Viewer 2.0 from the Play Store.
- Scroll through the app list to find the app for which you need the package name.
You can also use the search button to quickly look for a particular application or game.
The package name is listed just under the name of app.2. Backup your data .- Open file manager find Android forder !
- Go to Android forder you will see two Forder name "data" and "obb" .
- Open "data" forder and find your packpage name game you want to Kepp Account (Example: com.tencent.ig).
- Rename it to whatever you like ( Example: com.tencent.ig -> rename it to com.tencent.ig.keepdata)3. Uninstall Old Version and Install New Versions .4. Back to file manager, Unrename your packpage you renamed in step 2 ( Exam : "com.tencent.ig.keepdata" -> rename it to "com.tencent.ig").5. Open Game and Enjoy MOD With Your Save Data ! HOW TO SHOW BMT MENU IN GAME ANDROID 6.0 AND HIGHGER ! 1. Go To Setting Apps.
2. Apps (Or Appmanagement).
3. Find Your Game.
4. Press It And Chosse.
5. Appear On Top (Or Allow Floating Windows) Permission.
6. Turn On Permission .
7. Enjoy MOD !!!
How to Download file Mods/Hacks from BlackMod.Net Choose the version you want to download and follow the instructions-----Kỹ Năng Đẹp Mắt-----
Mỗi nhân vật có kỹ năng sở trường riêng biệt, hiệu ứng hoành tráng, nổ skill fullscreen.

-----Kỹ Năng Chiến Lược-----
Phối hợp các kỹ năng khác nhau, nắm bắt thời gian sử dụng, hiệu quả khắc chế của từng loại kỹ năng, có thể lấy ít địch nhiều, chế ngự kẻ địch.

-----Nhân Vật Phong Phú-----
Hơn 300+ nhân vật tùy bạn chọn, hãy chiêu mộ những vị hải tặc mạnh nhất cho đội hình của bạn.

-----Cốt Truyện Đa Dạng-----
Nội dung hải tặc với hàng trăm chương truyện từ lúc bắt đầu đến hồi mới nhất, hãy theo chân các hải tặc phiêu lưu khắp đại hải trình và tân thế giới. GO!GO!GO!
TIP/Tricks/Document

Game crash, force close, cannot start. How to fix it?

 • If you get this error, you will need to grant storage permission and overlay permission for that app if you have Android 6 or higher. Try it!
 • Go To Setting Apps.
 • Apps (Or Appmanagement).
 • Find Your Game.
 • Press It And Chosse.
 • Appear On Top (Or Allow Floating Windows) Permission.
 • Turn On Permission .
 • Enjoy MOD !!!

For No-Root (Signed APKs)

 • Uninstall original game.
 • Download and Install modded APK.
 • Enjoy

For Game have obb or data

 • Download OBB files or DATA files and extract files zip
 • Download mod APK
 • Move OBB Files (con.xxx folder) to Android/OBB folder in your device
 • Or move Data files (com.xxx folder) to Android/data folder in your device
 • Install mod APK
 • Enjoy

How to login Google+

 • Your device needs root!
 • You have to unsign APK (sometimes unsigned APKs are uploaded too, then you can skip this)
 • You must install original game and login with Google+ or FB (don't remove game after!)
 • You have to install the Apps: Lucky Patcher (Look video tutorial)
 • You have to patch the signature verification
 • You install the modded APK over the original game
 • Thats it =)
 • Link download luckypatcher: https://lucky-patcher.netbew.com/download/

How to login Facebook APP

 • Uninstall or Turn off app fb, fb messeger... on device
 • Restart phone. and login it.
 • Then login game. You can install again

More Information

Price FREE
Version 1.0
Size 841 MB
Genre Action Game
Release Date 2021-12-23
Tag
Similar to The Age of Pirates The Sea
You May Also Like
Popular categories