Xin chào!

Chào mừng bạn đến với mGame.us

TIN KHUYẾN MẠI

Quang cao
  • Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel
  • Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel

Khi đã soạn thảo văn bản nội dung xong, trong quá trình chỉnh sửa Excel các bạn cần chuyển chữ hoa thành chữ thường hoặc chuyển chữ thường thành chữ hoa. Thay vì phải xóa đi và nhấn Caps Lockhay giữ phím Shift để nhập lại đoạn văn bản, các bạn cũng có các cách khác nhau để chuyển chữ thường thành chữ hoa nhanh chóng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel, mời các bạn cùng tham khảo.

Trên ứng dụng Word, việc bật/ tắt tính năng tự động viết chữ hoa chữ cái đầu tiên trong một câu rất dễ dàng, vì đây là phần mềm chuyên để xử lý và định dạng văn bản. Tuy nhiên, trên Excel chức năng này chỉ hỗ trợ tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu chấm (.) còn với câu đầu tiên trong một ô thì Excel lại không hỗ trợ. Do đó người dùng thường phải sử dụng nhấn phím Shift thủ công để thực hiện công việc này. Hoặc nhập thông tin bình thường rồi sử dụng các hàm có sẵn hay các hàm tự viết để chuẩn hóa theo ý của mình.

Hướng dẫn dùng hàm để chuyển từ chữ thường thành chữ hoa

Hàm PROPER

Chức năng: Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa.

Cú pháp: =PROPER(“văn bản muốn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ”)

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 01

Kết quả: 

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 02

Hàm UPPER

Sử dụng lệnh UPPER với công thức sau:

 =UPPER(“văn bản muốn chuyển sang chữ hoa”) 

Ví dụ: =UPPER(“Dòng 6 test viết hoa tất cả các chữ”)

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 03

Kết quả:

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 04

Hàm LOWER

Sử dụng lệnh LOWER với công thức sau:

 =LOWER(“văn bản muốn chuyển sang chữ thường”) 

Ví dụ:

=LOWER(“DÒNG 7 TEST CHỮ HOA VỀ CHỮ THƯỜNG”)

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 05

Kết quả:

Hướng dẫn chuyển chữ Hoa thành chữ Thường và ngược lại bằng hàm Excel 06

Như vậy, thông qua các hàm mà chúng tôi giới thiệu trên đây, các bạn có thể áp dụng tùy chọn các hàm chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel trên để phục vụ cho công việc tính toán của mình. Nó sẽ giúp công việc của bạn được giải quyết nhanh chóng hơn.