Xin chào!

Chào mừng bạn đến với mGame.us

TIN KHUYẾN MẠI

Quang cao
  • Tải Bản Hack Game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD Full Miễn Phí Cho Android
  • Hack Game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD Miễn Phí Cho Android

mGame.us giới thiệu phiên bản hack game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD mod full tính năng miễn phí cho android không cần root máy

Thông tin game:

Phiên bản mod: 1.42.7
Dung lượng tải game: 78.72 Mb
Yêu cầu ROOT máy: KHÔNG
Phiên bản hack mod game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD được chia sẻ hoàn toàn miễn phí (Share free) tại mGame.us

Hack Game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD Miễn Phí
Hack Game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD Free

TÍNH NĂNG BẢN MOD GAME 턴제 RPG – 브라운더스트 V1.42.7 MENU MOD

  • Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD
  • MENU MOD
  • BATTLE SPEED x10
  • ENABLE BATTLE REPEAT ON ALL STAGE
  • INVENTORY SPACE x2

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BẢN HACK GAME GAME 턴제 RPG – 브라운더스트 V1.42.7 MENU MOD TRÊN ANDROID

+. Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+. Tải bản mod game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD free bên dưới sau đó bật mGame Tool lên. (Nếu chưa có thì các bạn vui lòng tải mGame Tool tại cuối bài)
+. Mở mGame Tool lên click vào tab tìm kiếm file hoặc vuốt nhẹ từ trên xuống dưới để ứng dụng quét tìm các game đã tải về trên điện thoại.
+. Sau khi tìm kiếm xong bạn chỉ việc chọn game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD mod full và cài đặt. DONE.

Đối với No-Root (Signed APKs):

1- Gỡ cài đặt trò chơi gốc.
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức: D

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:

1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống mod mod
3- Di chuyển tệp OBB (thư mục con.xxx) sang thư mục Android / OBB trong thiết bị của bạn
- Hoặc di chuyển tệp Dữ liệu (thư mục com.xxx) sang thư mục Android / dữ liệu trong thiết bị của bạn 4- Cài đặt APK mod
5- Thưởng thức :D

Đối với For Rooted (UnSigned APKs) bấm vào đây!:

Lưu ý cần đọc:
Đối với những game yêu cầu ROOT máy. Thiết bị của bạn phải được ROOT và loại bỏ chữ ký apk với lucky patcher.
Nếu máy bạn đã ROOT nhưng chưa loại bỏ chữ ký. Có thể xem hướng dẫn ở cuối bài viết.
Bản mod game này KHÔNG yêu cầu ROOT + loại bỏ chữ ký

GIỚI THIỆU GAME GAME 턴제 RPG – 브라운더스트 V1.42.7 MENU MOD MOD.APK

당신의 새로운 전략메이트, 조력자 업데이트!

– 조력자 소개 페이지: 브라운더스트 조력자 업데이트

조력자란? 용병들과 함께하여 새로운 능력을 향상시켜주는 파트너입니다.

용병들과 특별한 인연을 가진 다양한 조력자들을 만나보세요.

신규 영상 채널 Brown Dust Story 오픈 안내

– Brown Dust Story

세계관이나 설정 등으로 언급되었던 내용이나 게임 내 텍스트로만 확인하실 수 있었던 브라운더스트의 스토리를 이제 영상 콘텐츠로 만나보세요.

■ 취향저격! 독보적인 캐릭터 ‘일러스트’

– 이 일러 실화냐?

클래스가 다른 당신을 위한 고품격 일러스트

– 미소녀 일러를 비롯, 고전 RPG 감성까지 느낄 수 있는 매력적인 일러스트

– 일러 예쁜 게임으로 인정 받은 브라운더스트의 영웅들을 만나보세요.

■ 300개 이상의 용병과 다양한 스킬 조합

– 다양한 용병과 각 스킬 조합으로 펼쳐지는 턴제 액션 RPG

– 특정 조합의 세트 효과로 더욱 강력해지는 스킬 효과

– 모든 용병은 레벨업과 각성을 통해 최고 성급까지 육성 가능

– 수집형 RPG의 영웅 모으는 재미와 다양한 조합의 전략을 함께 즐기세요.

■ 꿀잼 ! 매번 새롭고 즐거운 전투 쾌감

– 용병, 진형 배치, 공격 순서 등에 따른 수 많은 전투 패턴

– 매번 전략과 공략의 즐거움이 색다른 전투 액션!

– 내 생각대로 이뤄진 ‘완벽한 승리’ 쾌감은 비교 불가

■초호화 성우진 참여! 캐릭터 보이스 업데이트!

– 실감나는 더빙으로 완성된 용병의 매력

– 100종 이상의 다양하고 생동감 넘치는 캐릭터 보이스를 확인하세요.

■ 전략 게임의 재미를 풍성하게 하는 PVP 등 다양한 모드

– [시나리오] 몰입감 높은 재미있는 모험 스토리

– [캠페인] 모험 시나리오 기반, 700개 이상 스테이지로 구성

– [룬의 사원] 스탯 확장을 위한 5가지 룬 획득 가능한 던전

– [봉인된 수정동굴] 각 유형별 각성 재료를 수집 할 수 있는 던전

– [악마성] 또 다른 전략의 재미! 고대주화 및 다양한 보상

– [결투장] 덱 배치 통해 심리전을 방불케 하는 짜릿한 승부의 PVP

– [길드 전] 길드 단위의 PVP 전투 ‘길드 전’ 업데이트

– [지하경기장] 실시간으로 진행되는 진영배치와 리얼 PVP

– RPG 본연의 재미는 기본! 가챠 등을 통한 영웅 수집

육성을 위한 아이템, 성장/각성 재료를 수집 할 수 있는 다양한 이벤트 던전

쉽게 즐길 수 있는 삽화형 가이드와 친숙한 인터페이스!

식상한 자동전투 RPG 게임에서 벗어나 짜릿한 공략의 묘미를 느껴보세요.

전략이 재미있는 꿀잼 게임 ‘브라운더스트’를 추천합니다.

※ 전략 RPG 게임 ‘브라운더스트’ 네이버 공식카페 :

???????Ʈ ????ī?? : ???̹? ī?? cafe.naver.com

※ 전략 RPG 게임 ‘브라운더스트’ 페이스북 팬페이지 :

브라운더스트 – Brown Dust 브라운더스트 – Brown Dust. 14K likes. 다양한 전략과 두뇌싸움. 9명의 용병 부대로 펼치는 턴제 전투. SRPG 게임 브라운 더스트! www.facebook.com

※ 줄임말 ‘브라더’라고 불리기도 하는데, 검색 하실 때 유의해 주세요.

브라더, 부라더, 부라운더스트, 부라운 더스트 (X)

브라운더스트, 브라운 더스트, browndust (O)

※ 브라운더스트에서 사용하는 권한 안내

– 저장공간 권한 (필수적 접근권한)

이 권한은 게임을 설치하거나 게임 데이터를 저장하기 위해 필요합니다.

◆ 접근 권한 철회 방법◆

– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능

– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로 앱 삭제 시 철회 가능

※ 안드로이드 6.0 이상 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한을 개별적으로 선택 가능하나 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 이용하는 경우에는 선택적 접근권한에 대해 앱 이용자가 선택적으로 동의할 수 없습니다.

따라서 스마트폰 내 소프트웨어 업데이트 기능을 이용하여 스마트폰의 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드를 할 수 있는지 확인하고 업그레이드 하시기 바랍니다. 또한 운영체제가 업그레이드되더라도 기존에 동의한 접근권한이 바뀌지는 않기 때문에 접근권한을 다시 설정하기 위해서는 이미 설치한 앱을 삭제 후 재설치 해야 합니다

■ 상품 정보 및 이용 조건 안내 ■

※ 유료아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

– 공급자 : (주)네오위즈 대표이사 문지수

– 이용조건 및 기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름

(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)

– 결제금액 및 방법 : 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름

(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)

– 상품지급방식 : 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급

스마트한 즐거움, 네오위즈가 만들어갑니다.

ⓒ NEOWIZ Corp. All rights reserved.

—-

개발자 연락처 :

연락처 : 1600-8870

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워

사업자번호 120-87-14245

통신판매업 번호 : 제 2010-경기성남-0562호

통신판매업 신고기관 : 경기 성남시청


Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tai game Game 턴제 RPG – 브라운더스트 v1.42.7 MENU MOD hack full về máy và cùng trải nghiệm. chúc các bạn chơi game vui vẻ.